Powered by ZigaForm version 3.9.8.9.5
Sisällöntuotanto ja hakukoneoptimointi (SEO)

Sisällöntuotanto ja hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (SEO eli search engine optimization) on käsite, joka on usein väärin ymmärretty.  Tai oikeastaan sitä ei ole ymmärretty koko laajuudessaan.  Sitä saatetaan käyttää nimityksenä kotisivuista, jotka on vain rakenteeltaan tehty sellaisiksi, että ne ovat mahdollisimman hakukoneystävälliset – siis että hakukoneiden, kuten Google, on mahdollisimman helppoa indeksoida ne.  Tämäkin vaatii parhaimmillaan koko joukon toimenpiteitä  Varsinainen hakukoneoptimointi on kuitenkin vielä paljon enemmän.

Toisin, kuin hakukoneystävällisissä kotisivuissa hakukoneyhtiöiden algoritmit ovat tarkkaan varjeltuja liikesalaisuuksia.  Millä perusteilla eri yritysten verkkosivut sijoitetaan hakutuloksiin, ei siis ole tiedossa ja kaiken lisäksi hakukoneyhtiöt muuttelevat näitä algorimejaan säännöllisen epäsäännöllisesti.  

Hakukoneystävällisiin käytäntöihin taas hakukoneyhtiöt jakavat auliisti ohjeita ja niitä varten on kehitetty erilaisia ohjeistuksia ja testiohjelmia, joilla jokainen sovelluskehittäjä voi varmistaa että sivut todellakin on helposti indeksoitavissa ja että hakukoneet näkevät ne.

Tämä saattaa hämätä normaalikäyttäjää.  Jos kotisivut julkaistaan esimerkiksi eräällä suosituimmista julkaisujärjestelmistä, Word Press:llä tai vaikkapa Joomla! :lla, ne ovat hakukoneystävälliset jo perusversioissaan.  Esimerkiksi Word Press mainostaa etusivullaan “hyvin hakukoneoptimoitu”.

Väite ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa.  Alusta on vain erittäin hakukoneystävällinen.

Hakukoneoptimoinnilla pyritään sijoittumaan paremmin kuin kilpailija

Hakukoneystävälliset kotisivut toimivat hyvin silloin, kun asiakas tietää mitä etsii.  Esimerkiksi vanhat asiakkaat kirjoittavat Googleen yrityksenne nimen – ja kas, se löytyy listalta ensimmäisenä.  Asia meneekin monimutkaisemmaksi, kun asiakas etsiikin vain sitä tuotetta tai palvelua jota yrityksenne tarjoaa, mutta sitä samaa tarjoaa myös kilpailijanne.  Siis uusasiakashankinnassa ja varsinkin b to c – markkinoinnissa.  Asiakas valitsee hakutuloksista tutkitusti mieluiten hakutuloksissa  ensimmäiselle sivulle tulevista hakutuloksista, joskus hän selaa myös sivulle 2.  Harvemmin kuitenkaan pidemmälle.

Markkinoinnin kannalta on siis tärkeää, että yrityksenne näkyy hyvin myös näissä tuloksissa.  Sen lisäksi, että se tuo lisää asiakaskontakteja, sillä on merkitystä brändin kannalta.  Mitä useammin ja mitä erilaisimmilla hauilla yrityksenne näkyy Googlessa, sitä uskottavampi se on.

Miten sijoituksia hakukonetuloksissa sitten voi parantaa?

Vaikka hakukoneyhtiöt pitävätkin ne algoritminsa, millä ne kotisivuja ja niiden sisältöä arvottavat, tarkkoina liikesalaisuuksina, jotain sentään tiedetään.  Tärkeää on ensinnäkin tehdä sivut mahdollisimman hakukoneystävällisiksi jotta ne voidaan indeksoida.  Haluamansa hakusanat kannattaa sijoittaa sivun URL -osoitteeseen, sisällönkuvauskenttään, otsikoihin sekä leipätekstiin ja kuviin.  Hakukoneet laskevat hakusanojen esiintymistiheyttä leipätekstissä, joten liian usein niitä ei pidä käyttää – eikä varsinkaan samaa hakusanaa tai -termiä koko ajan.

Paljon auttaa myös se, että ymmärtää hakukoneyhtiöidenkin tekevän bisnestä ja pyrkivän parempiin tuloksiin ja laatuun kuin kilpailijansa.  Ne siis hakevat mahdollisimman informatiivisia sivuja – informatiivisia omien käyttäjiensä kannalta.  Ne siis pitävät tekstistä ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota.  Tekstin on hyvä olla helposti luettavaa – siis lyhyitä lauseita ja hyvin jäsenneltynä.

Laajempi hakukoneoptimointi pitää sisällään myös hakusana-analyysin tekemisen.  Siinä tutkitaan erilaisilla web -kehittäjien työkaluilla, millä hakutermeillä asiakas on tullut sivuillenne ja pyritään käyttämään niitä.  Näitä kutsutaan SEO -teksteiksi.  Esimerkiksi, jos asiakas näyttää usein kirjoittavan hakuun tekstin “kotisivut yritykselle”, SEO -teksti voisi olla “Hankittaessa kotisivut yritykselle, ensimmäisiä toimenpiteitä on…” ja niin edelleen.

Eräs asiakkaani sanoikin minun “tekevän taikojani” nostaessani onnistuneesti hänen verkkosivujensa sijoitusta pienillä sisällön muutoksilla.

Kotisivujen optimointi on työtä, jossa tulokset näkyvät hitaasti.  Joskus tuloksia voidaan odottaa vasta muutaman kuukauden päästä.  Silloinkaan ei voi luvata mitään varmuudella – hakukoneyhtiöiden edustajat tietävät myös, että heidän algoritmiensa hakutuloksiin pyritään vaikuttamaan.  Jos ne tulkitaan manipuloinniksi, sivu voi joutua “hiekkalaatikkoon”, jolloin sitä ei näytetä ollenkaan.  Sen takia vähänkin vaativammassa optimoinnissa kannattaa käyttää ammattilaista.  Jos joku lupaa hyviä tuloksia varmuudella ja lyhyellä aikataululla, hän ei luultavasti tiedä, mistä puhuu.

 

Close Menu